madgetech_datalogger

Madgetech data logger uređaji za industriju, proizvodnju, skladištenje i sve druge primjene gdje je važno praćenje i nadzor određenih parametara.

Parametri koji se mogu pratiti:
* TEMPERATURA
* VLAGA
* TLAK
* IMPULS/STANJE
* STRUJA/NAPON
* VIBRACIJE
* RAZINE TEKUĆINA
* BRZINA VJETRA
* pH VRIJEDNOST
* KONCENTRACIJA CO2
* POKRET

Neke od mogućih primjena:
* PREHRAMBENA INDUSTRIJA
* FARMACIJA I PROIZVODNJA LIJEKOVA
* SKLADIŠNI PROSTORI SVIH TIPOVA
* PROIZVODNI PROCESI
* PRAĆENJE OKOLIŠA
* TRANSPORT

Madgetech je poznat po visoko razini kvalitete svojih proizvoda i konstantnom ulaganju u nove tehnologije i poboljšanja. Svi data logger uređaji zadovoljavaju norme EU tržišta i umjereni su u vlastitom laboratoriju, te se na zahtjev mogu isporučiti sa kalibracijskim certifikatom.

Instalacija uređaja je vrlo jednostavna, bez posebnih zahtjeva budući da su svi baterijskog tipa. Razlikujemo wireless i samostalne uređaje sa integriranom memorijom. Wireless izvedba dolazi sa integriranim LCD zaslonom za praćenje parametara na lokaciji uz mogućnost
prijenosa podataka na lokalno računalo putem primopredajnika. Wireless sustavi se mogu nadograditi da budu dostupni i za praćenje parametara putem smartphone uređaja, tableta ili računala sa internet pristupom preko cloud servisa.